در جستجوی عشق

در جستجوی عشق –  تلاش یک نوجوان خانزاده دهاتی است که وقتی به شهر می آید خود را در زندگی شهری گم می کند. و در تلاش برای قبول شدن و قبول کردن زندگی شهری در جنگ و گریس ات, که صدای ویلون دخترهم سن و سال همسایه دیوار به دیوار آنها  دوا و درمان تنهایی او می شود. و عشق و علاقه ای بین آن دو از راه دور بوجود می اید. عشقی که وقتی آنها به نو جوانی می رسند از دید خانواده هر دو عشقی ممنوعه ات. پدر و مادر های آنها آن دو را با فرستادن دختر به آمریکا  و مجبور کردن او به ازدواج آن دو را از هم جدا می کند, چرا که دختر یهودی است و پسر مسلمان. روایت داستان تلاش دو جوان است که می خواهند خودشان باشند.اما خانواده ی آنها چیز دیگری را برای آنها می خواهند… داستان جنک آنها بر علیه مذهب و خرافات است که ان دو خود نمی خواهند با آن در گیر باشند. و همین باعث  ایجاد نفرت و آن دو از مذهب می شود. اما به مقابله با عشق ممنوعه ادامه می دهند. و در جستجوی برای زندگی عاری از نفرت و جنون هستند. اما آیا به آنها اجازه می دادند. در این تلاش آن دو بدون اینکه از یکدیگر بدانند سالهای بعد ساکن آمریکا می شوند و در آنجاست که زندگی هر دو دوباره دچار آشوب می شود و واقعیت اینکه چه بسر آنها آورده بودند روشن می شود…  و زمان تصمیم گیریی انها است که چه باید بکنند و…

در جستجوی عشق